ARNO LATERINA / BADESSE

ARNO LATERINA / BADESSE

ARNO LATERINA 2 BADESSE CALCIO 1 ARNO LATERINA: Ciucchi, Rocchi (dal 22’st Zubair), Cinini, Massai, Tomberli, Margiacchi, Mattesini, Baglioni (dal 22’st Dati), Petriccone, Cuccoli, Cacchiarelli (dal 42’st Bindi) – a disposizione: Bisi, Mugelli, Nocentini,...